Kieli :
SWEWE Jäsen :Käyttäjätunnus |Rekisteröinti
Etsi
Tietosanakirja yhteisö |Tietosanakirja Vastauksia |Lähetä kysymys |Sanasto Tieto |Tallennettu tieto
kysymyksiä :Mikä on kustannusten ja tulojen täsmäytysperiaate
Vierailija (49.36.*.*)[Hindi ]
Luokka :[Tiede][Tutkimuslaitokset][Tekniikka][Internet][Luonnollinen][Kasvillisuus][Ihmiset][Viihde luvut][Elämä][Ruokavalio][yhteiskunta][Koulutus][Kulttuuri][Kirjallisuus][Taide][Tietokonepelit][Historia][Maailmanhistoria][Urheilu][Urheilu teoria][Talous][Ammatti]
Minun on vastattava [Vierailija (54.144.*.*) | Käyttäjätunnus ]

Kuva :
Tyyppi :[|jpg|gif|jpeg|png|] Tavu :[<1000KB]
Kieli :
| Tarkista koodi :
Kaikki vastauksia [ 1 ]
[Vierailija (120.204.*.*)]vastauksia [Kiinalainen ]Aika :2021-10-21
Periaate, jonka mukaan yrityksen tilinpäätösstandardien tulokustannukset täsmäytysperiaate täsmäytys
Täsmäytysperiaate tarkoittaa sitä, että tilikaudella tai kirjanpidollisessa kohteessa saatujen tuottojen on vastattava tämän tuoton hankkimisesta aiheutuneita kuluja ja menoja, jotta tilikaudella ja kirjanpidollisessa kirjanpidossa saatu nettovoitto tai -tappio voidaan laskea oikein. Täsmäytysperiaate on tärkeä kirjanpitoperiaate voiton episomisen kirjanpidon käsitteen mukaisesti. Niin sanottu tulosnäköittäminen edellyttää, että tilinpäätöksen laatijat harkitsevat kirjanpitojärjestelmän muotoilussa tietyntyyppisiin liiketoimiin liittyvien tuottojen ja kulujen suoraa kirjaamista ja mittaamista. Tulostaulukossa taseen tarkoituksena on vain vahvistaa kausittainen allokaatio, joka vastaa välittäjää kohtuullisella tulonmittauksella, ja tulla tuloslaskelman osakkuusyhtiöksi. Kustannuksilla tarkoitetaan erilaisia kuluja, joita vakuutusyhtiöille aiheutuu vakuutustuotteen myynnistä.Kuluilla tarkoitetaan vakuutusyhtiöiden päivittäisestä vakuutustoiminnasta ja palvelujen tarjoamisesta aiheuttaman taloudellisen hyödyn ulosvirtausta. Voidaan nähdä, että vakuutuskustannukset perustuvat perintäobjektina vakuutustuotteisiin tai vakuutustyyppeihin, ja vakuutuskustannus on tilikauden perintäkohde, kustannus on esineellistetty kustannus...
Kuten edellä mainittiin, muiden kuin henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulo on vasta kuluvalla kaudella realisoitunut tulo sen jälkeen, kun kuluvalle kaudelle kuulumattomia tuloja on oikaistava "vanhentumattoman velkavarauksen" "bruttovakuutusmaksutuloksi" (tai "ansaituksi vakuutusmaksuksi"), ja sen tulee olla myyntitulona "bruttovakuutusmaksutuloa" ja tällä perusteella kulujen ja kulujen täsmäytyskulujen keräämistä.

Muiden kuin henkivakuutusyhtiöiden merkintäpalkkioiden voittokaava on:

Vakuutustulo - Vakuutusmaksutulo - Korvauskulut - Jälleenvakuutuskulut - Myyntikulut - Yleiskustannukset (Formula 1)
Niistä myyntikuluihin sisältyvät palkkiokulut, arvonlisävero ja lisämaksu, merkintäpalkkio, vakuutustakuurahasto ja jaksotettu alavakuutusmaksu, merkintäkulu koostuu näyttelykuluista ja myyntihenkilöstön tulospalkasta.
Myyntikulut ovat pääasiassa vakuutussopimuksiin liittyviä välittömiä kustannuksia, joita vakuutusyhtiöille aiheutuu vakuutussopimusten allekirjoittamisen tai uusimisen aikana, mikä vastaa uusissa tilinpäätösstandardeissa määriteltyjä vakuutushankinnan kustannuksia.

Vakuutushankintamenojen osalta uusissa tilinpäätösstandardeissa on kyse siitä, että ne sisältyvät nykyiseen voittoon ja tappioon, tällainen käsittely henkivakuutusyhtiössä jatkoi toimintaansa ja vakuutusliikkeen tuloksen tasainen kasvattaminen on periaatteessa oikein.

Liiketoiminnan nopean kasvun ja varhaisen käynnistymisen aikana voitot kuitenkin laskevat jyrkästi liiketoiminnan volyymin nopean kasvun myötä, kun liiketoiminnan volyymin kasvu tasaantui tai laski jyrkästi, voitot kasvoivat merkittävästi. Tyypillisin esimerkki on vuoden 2007 kiistanalainen rajat ylittävä riskitappiokysymys:
Kotimaan tilinpäätösstandardien kirjanpidon mukaan ensimmäinen vuosi tilinpäätösraportteja vahvan vakuutuksen yhteenvetokirjanpidon tappioiden vaihdosta 3,9 miljardia yuania, mutta kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan, jotka ovat pieniä voittoja.

Periaate, jonka mukaan yrityksen tilinpäätösstandardien tulokustannukset täsmäytysperiaate täsmäytys

Syynä on politiikan hankinnan kustannustehokas käsittely, vakuutusmaksutuloon liittyvät myyntikulut käytetään kaikki kausikuluina kuluvan vuoden tuloksen pienentämiseen, kun taas kuluvan vuoden tuloslähteenä oleva vakuutusmaksutulo lasketaan vähentämällä tunnistamaton preemio 1/365:llä, mikä aiheuttaa tulo- ja kustannusristiriitaongelman.
Vakuutusperiaatteiden hankintaa koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet eivät ole hankintamenojen täsmäytysperiaatteen mukaisia eivätkä ne voi antaa oikeita kirjanpitotietoja, joten ne vaikuttavat toiminnanharjoittajan tai sijoittajan päätökseen. Tämä johtuu siitä, että liiketoiminnan epätasainen jakautuminen vaikuttaa voittoihin:
Kun vakuutusliiketoiminnan alkamispäivä keskittyy vuoden toiselle puoliskolle rajoitetun "bruttovakuutusmaksun" maksun vuoksi, se ei voi tukea korkeampia vakuutusten hankintakustannuksia, jotka voivat aiheuttaa liiketoimintayksiköitä vuoden ensimmäisellä puoliskolla riippumatta kustannusten laajentamisesta liiketoiminnan laadusta, kaikki rajoittavat kehitystä, mikä johtaa liiketoiminnan käyttäytymisen valintaan, jättää arvon luomisen huomiotta.

Yhdysvaltain tilinpäätösstandardien tiedotteen nro 60 kappale 28 määrittelee tämän:
Vakuutusten hankintakustannukset ovat palkkioita ja muita kustannuksia (esim. palkat ja vakuutuksenottajan lääkärintarkastusmaksut vakuutuksenottajalle), jotka alun perin liittyvät uusien ja uudistettujen politiikkojen saamiseen.

Vakuutusten hankinnan kustannusten vahvistamisen olisi vastattava merkityksellisiä etuja. Kun allekirjoitat käytännön, kustannusvarat saadaan kirjaamalla lykätty käytäntö niihin liittyvien palkkioiden määrään, ja kun koko vakuutuskausi päättyy, toteutumaton vakuutusmaksutulo ansaitaan vähitellen ja DPAC-omaisuuserät jaksotetaan kuluina.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kirjoittajan mielestä käytännön hankintameno (myyntikustannus) tulee ottaa isolla arvolla, mikä vastaa vastaavaa ansaittua preemiota. Toimi näin:
Nykyinen käytännön hankintameno jaetaan nykyisen "ansaitun bruttopreemion" ja "takaisinkaitsemattoman preemion" kesken, ja kuluvan kauden "takaisinkirjaamaton preemio" -käytäntöhankintameno sisällytetään "policy acquisition cost poistot" -tilille (omaisuusluokan tili) seuraavalle kaudelle, ja nykyisen "ansaitun bruttopreemion" hankintamenon vakuutushankintameno ja käytännön hankintameno kuluvalla kaudella ansaitulla kuluvalla kaudella ansaitulla preemiolla sisältyvät nykyiseen kauteen.

Vakuutusmenon keruu ja kuoletus lasketaan vakuutustyypin mukaan.

Kaava on seuraava:

Kuluvan vuoden vakuutushankintamenojen poistot - Kuluvan vuoden politiikkahankintamenot× Kuluvan vuoden vakuutusmaksutulon bruttomäärä / Kuluvan vuoden vakuutusmaksutulo (Formula 2)
Edellisen vuoden samojen vakuutusten hankintamenon poistot tänä vuonna - Edellisen vuoden samojen vakuutusten hankintamenon päättyminen× kuluvana vuonna ansaittu edellisen vuoden tunnistamaton preemio / edellisen vuoden tunnistamaton preemio (Formula 3)

Kuluvan vuoden politiikkahankinnan kulujen poistot - Kuluvan vuoden politiikkahankinnan kulujen poistot ja edellisen vuoden jaksottamattomien politiikan hankintamenojen poistot (Formula 4)

Käytännön hankintamenon loppunumero - Kuluvan vuoden käytännön hankintameno - edellisen vuoden muokkaamaton politiikan hankintameno viime vuonna - Vuoden käytäntöhankinnan hankintamenon poistot (Formula 5)

Uudelleensitkuusliiketoiminnan kustannuslaskentaan liittyy myös kulujen jaksotus.
Jälleenvakuutusyrityksen toteutuessa vakuutusyhtiön on maksettava jälleenvakuutuksen saajalle maksu, joka on maksettava vakuutusmaksun jakamisesta, samalla kun jälleenvakuutuksen saajan jälleenvakuutussopimuksen mukaan tiettyyn osuuteen alavakuutusmaksuista ja alavakuutusmaksuista (vakuutusmaksujen jakamisen perusteella), joita kutsutaan "jaksotetuiksi alavakuutusmaksuiksi".

Vakuutusliikkeen hankintamenot , palkkiot ja kulut , liikevaihtovero ja muut vakuutussuojarahastot , merkintäkulut - jaksotetut alavakuutuskulut ( Kaava 6 )
Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmasta voi löytyä, että kululuokan hallinnollisten kulujen lisäksi muiden politiikkamyyntiin liittyvien kustannusten eli vakuutushankintamenojen tulee täsmäytyä vastaavien ansaittujen vakuutusmaksujen ja eri kausien kuluihin.
Etsi

版权申明 | 隐私权政策 | Tekijänoikeus @2018 Maailman tietosanakirjamainen tietoa